Laborador Nut # 6 | Workouts de rols

Nut Lab #6 | Entrenamientos en Rodillo - Twenty One Cycling

Laborador Nut # 6 | Workouts de rols 

Durant els dies de la pandemia, molts biclists van haver de viure més sovint el que significa entrenar en el roller. De fet, molts encara ho utilitzen en dies de pluja.

És important saber que les sessions del roller són molt diferents de l'entrenament a l'estranger. De fet, molts biclistes poden adonar alguns dels canvis. Però hauríem d'adaptar aquests canvis en un nivell nutricional?

Per a adaptar aquests canvis, és molt important saber quins són les diferències entre les dues tipus de sessions:

  • En el roler, les despeses calòries per hora és més alta que en les sessions de la camí. Durant aquestes sessions d'entrenament no deixarem de pedal en qualsevol moment, són les sessions més intenses i, per tant, Es genera una despesa calòria més alta.
  • En aquestes sessions hi ha una termogulació pitjor, causada per l'augment de la temperatura i humitat, i també per la falta de "moviment". Per aquesta raó, es recomana de fer les sessions amb les finestres obertes o amb un fan a prop. Les taxes de redir normalment són molt més alta, ja que hi ha més pèrdua de fluid i minerals, així que hem d'hidrar millor.

Com podem aconseguir bona hidracció durant les sessions del roller?

El més important és començar els treballs d'hidrats, Així que és essencial beure aigua o begudes hipotonics en les hores abans de les sessions.

Tant en entrenament a l'escolta i fora, És la clau per mantenir un consum adequat de fluid i sodium d'acord amb la durada i la intensitat de l'entrenament. De fet, la intensitat és la diferència principal entre les dues sessions, que augmenta durant les sessions de roler; llavors, Les necessitats normals són uns 700-1000 ml/h. Les beguides isòònics normalment són una bona opció, ja que ens permetrà aconseguir socre i sodi.

És important la nutrició en aquests tipus d’entrenament?

La meva resposta és clara: sí.

Ajudar - nos amb un bon model nutricional ens ajudarà a fer millor en entrenament i evitar moments de més ansietat o de fam durant la resta. del dia.

Si les sessions tenen una durada que gira uns 50 o 60 minuts, És la clau per a contribuir una petita quantitat de carbohidrat al cos, entre uns 30-40gr CH/h. Que seria equivalent a un gran tros de fruita.

Quan les sessions són més durables, la relació de carbohidrat incrementarà fins a uns 50-80gr CH/h, variant segons la intensitat de l'entrenament. En aquestes sessions podem utilitzar tot tipus de menjar. Els que em coneixeu saben que m'encanta les dates o quinces. També ens pots ajudar de begudas isòònics per a engegar més sucre o consumir bars. Gummies I /o gels.

Totes aquestes estratègies han de supervisar per un professor i un dietità.

RELATED ARTICLES