Nut laboratori # 9 | Entrenament en el donant: Quan fer-ho i els seus beneficis.

Nut Lab #9 | Entrenar en ayunas: Cuando hacerlo y sus beneficios - Twenty One Cycling

Nut laboratori # 9 | Entrenament en el donant: Quan fer-ho i els seus beneficis.

Sembla que l'arribura intermitment està augmentant. Però què és el ràn?

Ens referem a aquest terme quan evitem de menjar caloris (solit o fluid) durant un temps. Si pensem en això, tots s'esprarem ràns de nit involuntarament. És molt comú passar 6-8 hores sense menjar o beure. Normalment des de quan hem acabat el sopar fins a l'esmorzar.

A més, hi ha molts estudis científics que suporten els beneficis d’arribar més, especialment en tractament de malalties o en sports. Normalment hi ha més parlat de llargues ràns quan aquestes ràns superen 12 hores. Durant aquest temps, glycogen de fetge (glucos o sucre emmagatzemats al fetge) Serà la font principal d'energia del cos, deixant els nivells de glucos. 

Quins beneficis són de donar a lliurar intermittents? 

Si fem un 12 hores intermittent de pressa coincidència amb la capacitació baixa intensitat durant més de 45 minuts, podrem beneficiar d'ell. des de: 

1 Genera adaptacions metaòmics que seran clau per a aquella gent que volen preparar per a la llarga distància. Podrem ser més eficient amb l’ús de glucos durant l’exercici físic.

2- Fa favor la consumació de grars com a fuel durant l'exercici físic. Per això no vol dir que promourem la pèrdua de pes, ja que l'exercici és tan important per a això (en qualsevol moment del dia), com mantenir actiu i seguir bons hàbits de menjar. En comptes d'això, serem capaç de donar més energia de grassa que de carbohidrat. Recorda que la grassa proporciona més energia que el carbohidrat, 9kcal vs. 4kcal.

3- i Ajuda a mantenir un sistema de digestiva salut, és a dir, ajud a mantenir un bon nombre de bacteris "sàlds" i limita la excel ligència de bacteris "mades". Gràcies a això, s'han creat un entorn digestiu que permetrà controlar les respostes inflammatoris del cos. ja que una gran part d'aquestes respostes estan sintetitzades a la intestina.

4 Redueix la sensibilitat de la insulina i permet mantenir una bona tolerància de glucose 

5. Incrementa la sintetitza dels endorfíns, augmenta l'hormó de la felicita. 

En poc a poc, la donació intermittiva pot ser una bona eina per millorar el rendiment sport, però no és l'única. Podem trobar altres maneres per a favorar adaptacions metaboliques com: "Dammeu baixa, entrenament dos al dia, llarga entrenament sense carbuhydrates."

És important mantenir un bon pla d'entrenament, en compte la intensitat de les vostres sessions d'entrenament, Complementeu-lo amb bon planificació nutricional i sobretot amb un bon descans.

RELATED ARTICLES